Nova adreça

Hem canviat d'adreça! Si el navegador web no us hi redirigeix, seguiu aquest enllaç.

 

ANGLÈS

La finalitat de l’aprenentatge de la llengua anglesa és facilitar a les persones adultes l’adaptació a les exigències del la societat del segle XXI.

 

Prioritzem l’ensenyament i aprenentatge de la llengua parlada i el desenvolupament de la capacitat comunicativa.

 

Considerem l’aprenent com a eix fonamental del procés d’ensenyament-aprenentatge i com a partícip actiu de tot el procés.  La metodologia està orientada a l’acció i es basa en un enfoc comunicatiu.

 

Les competències s’agrupen en dues dimensions: la comunicativa (comprensió lectora, expressió escrita i comunicació oral) i l’actitudinal.

 

Ens emmarquem en les orientacions, competències i criteris establerts en el MECR. El currículum del centre s’estructura en tres nivells que es correspon amb les nivells següents:

 

Nivell bàsic A1
 

Nivell bàsic A2-1


Nivell bàsic A2-2

 

Anglès 1


Anglès 2


Anglès 3

CURS

MECR

FINALITAT

 

Iniciar-se en l’aprenentatge de la llengua anglesa.
 

Ser capaç de comunicar-se en la nova llengua amb certa fluïdesa per fer front a situacions quotidianes i satisfer necessitats bàsiques.
 

Ser capaç de comunicar-se en un entorn plurilingüe i multicultural.

PREINSCRIPCIÓ
I MATRÍCULA
logo_FSE.jpg