Nova adreça

Hem canviat d'adreça! Si el navegador web no us hi redirigeix, seguiu aquest enllaç.

 

CASTELLÀ

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència mínima per a comunicar-se en llengua castellana i s'imparteixen en tres nivells.

 

En els tres nivells es treballen les habilitats de comprensió i expressió orals i escrites que permeten fer front a la major part de situacions lingüístiques de la vida quotidiana. Oferim cursos de nivell 1, 2 i 3.

NIVELL 1

 

El nivell 1 té per finalitat que l’aprenent/a sigui capaç de comunicar-se en la nova llengua per respondre a les necessitats personals més immediates i de subsistència, i sobre temes molt familiars o del seu entorn més proper (per aquest motiu, en aquest nivell tenen més pes les capacitats de comprensió que les d’expressió, d’una banda, i les orals que les escrites, de l’altra).

 

DADES DEL CURS

 • Per a poder accedir-hi, cal tenir més de 18 anys o bé complir-los durant l'any natural en què s'inicia la formació.
   

 • Amb motiu justificat, també hi poden accedir persones que tenen més de 16 anys i les que els compleixen durant l'any natural en què s'inicia la formació.
   

 • Curs anual de 105 hores.
   

 • Classes d'una hora i mitja, dos dies a la setmana. L’horari és de matí i tarda.
   

 • Correspon al nivell A1 del marc europeu comú de referència per a les llengües.

PREINSCRIPCIÓ
I MATRÍCULA
NIVELL 2

 

El nivell 2 té per finalitat que l’aprenent/a pugui comunicar-se en situacions properes i habituals, relacionades amb la vida quotidiana i amb el seu àmbit laboral.

 

DADES DEL CURS

 • Per a poder accedir-hi, cal tenir més de 18 anys o bé complir-los durant l'any natural en què s'inicia la formació.

 • Amb motiu justificat, també poden accedir persones que tenen més de 16 anys i les que els compleixen durant l'any natural en què s'inicia la formació.

 • Curs anual de 140 hores.
   

 • Classes de dues hores, dos dies a la setmana. L’horari és de tarda.
   

 • Correspon al nivell A2 del marc europeu comú de referència per a les llengües.

PREINSCRIPCIÓ
I MATRÍCULA
NIVELL 3

 

El nivell 3 té per finalitat que l’aprenent/a sigui capaç d’expressar-se amb suficient fluïdesa per comunicar-se i mantenir la interacció en contextos coneguts i sobre temàtiques generals o d’interès personal, i fer front de manera flexible a situacions habituals, en la variant estàndard de l’entorn d’aprenentatge.

 

DADES DEL CURS

 • Per a poder accedir-hi, cal tenir més de 18 anys o bé complir-los durant l'any natural en què s'inicia la formació.
   

 • Amb motiu justificat, també poden accedir persones que tenen més de 16 anys i les que els compleixen durant l'any natural en què s'inicia la formació.
   

 • Curs anual de 140 hores.
   

 • Classes de dues hores, dos dies a la setmana. L’horari és de vespre.
   

 • Correspon al nivell B1 del marc europeu comú de referència per a les llengües.

PREINSCRIPCIÓ
I MATRÍCULA