PEC

Aquest document conté els  trets d’identitat, objectius i projecció de futur del Centre.

NOFC

Tenen com a missió concretar una estructura organitzativa i funcional del centre, i proveir-lo d’unes normes consensuades de funcionament dels recursos humans, materials i funcionals que facilitin la convivència i l’organització entre els membres de la comunitat educativa.

Av.de la Riera de Cassoles, 23

Barcelona 08012

cfariusitaulet@xtec.cat
Tel: + 34 93 237 13 09

© 2016 per CFA Rius i Taulet.

Pàgina web feta per Mirmiki

  • Icono Social blogger
  • CFA Rius i Taulet
  • CFA Rius i Taulet