PEC

Aquest document conté els  trets d’identitat, objectius i projecció de futur del Centre.

NOFC

Tenen com a missió concretar una estructura organitzativa i funcional del centre, i proveir-lo d’unes normes consensuades de funcionament dels recursos humans, materials i funcionals que facilitin la convivència i l’organització entre els membres de la comunitat educativa.

Pla d'organització de centre 2020/2021

Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots  a una educació de qualitat.

Av.de la Riera de Cassoles, 23

Barcelona 08012

cfariusitaulet@xtec.cat
Tel: + 34 93 237 13 09

© 2016 per CFA Rius i Taulet.

Pàgina web feta per Mirmiki

  • Icono Social blogger
  • CFA Rius i Taulet
  • CFA Rius i Taulet