Nova adreça

Hem canviat d'adreça! Si el navegador web no us hi redirigeix, seguiu aquest enllaç.

 

PEC

Aquest document conté els  trets d’identitat, objectius i projecció de futur del Centre.

NOFC

Tenen com a missió concretar una estructura organitzativa i funcional del centre, i proveir-lo d’unes normes consensuades de funcionament dels recursos humans, materials i funcionals que facilitin la convivència i l’organització entre els membres de la comunitat educativa.

Pla d'organització de centre 2021/2022

Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots  a una educació de qualitat.