Nova adreça

Hem canviat d'adreça! Si el navegador web no us hi redirigeix, seguiu aquest enllaç.

 

INFORMÀTICA

Aquests ensenyaments han de proporcionar eines i recursos per a posar la formació bàsica en TIC a l’abast de tothom.

 

Poden accedir a aquests estudis les persones més grans de 18 anys i les que els compleixen durant l'any natural en què s'inicia la formació.

PREINSCRIPCIÓ
I MATRÍCULA
NIVELL INICIAL

 

Adreçat a persones que no tenen cap o molt poc contacte amb la informàtica.

 

 • El curs consta de tres hores setmanals repartides en dues sessions.

 • Aquest nivell es fa en els horaris de matí, tarda i vespre.

BLOCS TEMÀTICS

 • Tecnologia digital, ús de l'ordinador i del sistema operatiu.
   

 • Tractament de la informació escrita (Word).

 • Navegació i comunicació en el món digital.

NIVELL USUARI

 

Aquests estudis van adreçats a persones que tenen uns coneixements bàsics del funcionament de l'ordinador, del tractament de textos, de l'ús del correu electrònic i de la cerca d'informació per Internet, el civisme digital, full de càlcul i tractament de la imatge i el so.

Els diferents nivells usuari d'informàtica són: COMPETIC 1, 2 i 3

 

COMPETIC 1

 • El curs consta de tres hores setmanals repartides en dues sessions.

 • Aquest nivell es fa en els horaris de matí, tarda i vespre.

 • Equivalent a  (ACTIC-Bàsic)

 

 

BLOCS TEMÀTICS:

C6: Tractament de la informació numèrica (Excel).
 

C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment (Gimp, Movie Maker, Audacity).
 

C2: Cultura, participació i civisme digital.

COMPETIC 2

 • El curs consta de quatre hores setmanals repartides en dues sessions.

 • Aquest nivell es fa en els horaris de tarda i vespre.

 • Equivalent a  (ACTIC-Mitjà)

 

 

BLOCS TEMÀTICS:

C1: Cultura, participació i civisme digital.


C2: Tecnologia digital, ús de l'ordinador i del sistema operatiu.

C3: Navegació i comunicació en el món digital.

C4: Tractament de la informació escrita (Word).


C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment (Gimp, Movie Maker, Audacity).

C6: Tractament de la informació numèrica (Excel).
 

C7: Tractament de les dades (Access).
 

C8: Presentació de continguts (Power Point, Prezi).

COMPETIC 3

 • El curs consta de tres hores setmanals repartides en dues sessions.

 • Aquest nivell es fa en els horaris de tarda/ vespre.

 • Equivalent a  (ACTIC-Avançat).
   

 

BLOCS TEMÀTICS:

 

C4: Tractament de la informació escrita (Word).

C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment (Gimp, Movie Maker, Audacity).

 

C6: Tractament de la informació numèrica (Excel).

C7: Tractament de les dades (Access).

 

C8: Presentació de continguts (Power Point, Prezi).

logo_FSE.jpg