MATRÍCULA

INFORMACIÓ

Educació ajorna la preinscripció i la matrícula de tots els ensenyaments

DOCUMENTACIÓ

En el termini establert al calendari  tothom ha de presentar els documents següents: 

  •  Original i una fotocòpia del DNI, NIE o passaport

Les persones menors d'edat han de venir acompanyts del pare, mare tutor o tutora/:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació i el consentiment del pare o mare o tutor legal del menor. Si està en situació d'acolliment, la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Segons les circumstàncies de cada sol·licitant, també cal presentar:

  • Original i fotocòpia de l'expedient acadèmic per a alumnes que cursaran GESO.

  • Original i fotocòpia del Certificat de Competic 2 o Actic mitjà si cursaran COMPETIC 3

  • Persones que han cursat i superat un programa de formació i inserció (PFI): certificat en què consti que l'han cursat.

  • Persones que participen al programa "Joves per l'ocupació": document acreditatiu expedit per l'entitat on han desenvolupat el programa.

Av.de la Riera de Cassoles, 23

Barcelona 08012

cfariusitaulet@xtec.cat
Tel: + 34 93 237 13 09

© 2016 per CFA Rius i Taulet.

Pàgina web feta per Mirmiki

  • Icono Social blogger
  • CFA Rius i Taulet
  • CFA Rius i Taulet