Nova adreça

Hem canviat d'adreça! Si el navegador web no us hi redirigeix, seguiu aquest enllaç.

 

MATRÍCULA

photo5816737663275873035.jpg

INFORMACIÓ

MATRÍCULA CURS 21/22

CALENDARI MATRÍCULA SETEMBRE

1626866776823.jpg
telegram.png

https://t.me/cfaRiusiTaulet

34 93 237 13 09

 

                preinscripcio.cfariusitaulet@gmail.com

MÉS INFORMACIÓ:

  • Clica aquí si vols tenir més informació sobre tot el procés de preinscripció i matrícula.

* Tant per demanar informació presencial com en el moment de realitzar la preinscripció caldrà respectar les normes higièniques: Mascareta, rentat de mans i distància de seguretat

* Tota aquesta informació pot ser modificada segons l'evolució de la pandèmia del covid-19

DOCUMENTACIÓ

Si estàs admès a la llista definitiva d'assignacions del dia 15 de juliol, o ets antic alumne, hauràs de venir a l'escola a confirmar la teva matrícula els dies i hores que marca el calendari de matrícula de setembre que veus aquí al costat.

 

A partir del 10 de setembre, s'iniciarà la matriculació de la gent que està a la llista d'espera. 

Si estàs a la llista d'espera, hauràs d'esperar a que l'escola es posi en contacte amb tu per citar-te a partir d'aquest dia 10. 

De totes maneres, si no has participat en aquest procés de preinscripció i matrícula, no t'amoïnis, sempre intentarem acollir-te.

Un cop finalitzat tot aquest procés de matrícula apropa't a la nostra escola o demana informció a través dels nostres contactes (Tlf, correu...), i t'informarem de les places disponibles. 

En aquest cas hauràs de presentar tots aquests documents:

  •  Original i una fotocòpia del DNI, NIE o passaport

Les persones menors hauran de portar:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació i el consentiment del pare o mare o tutor legal del menor. Si està en situació d'acolliment, la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

  • Original i fotocòpia del DNI del pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Segons les circumstàncies de cada sol·licitant, també cal presentar:

  • Original i fotocòpia de l'expedient acadèmic per a alumnes que cursaran GESO.

  • Original i fotocòpia del Certificat de Competic 2 o Actic mitjà si cursaran COMPETIC 3

  • Els alumnes de llengües: anglès, castellà i català Certificat de nivell A1, A2, B1 si ja has estudiat en alguna altra Escola d'adults o EOI 

  • Persones que han cursat i superat un programa de formació i inserció (PFI): certificat en què consti que l'han cursat.

  • Persones que participen al programa "Joves per l'ocupació": document acreditatiu expedit per l'entitat on han desenvolupat el programa.