Nova adreça

Hem canviat d'adreça! Si el navegador web no us hi redirigeix, seguiu aquest enllaç.

 

MÉS INFORMACIONS

LA DIADA DE LES TIC

FesTic: 

Tallers  de mòbils

 • Trucar sense marcar al teclat.

 • Hologrames 3D

 • Youtube

 • Spotify

 • Edició vídeo

 • Google maps

 • Calendari

 • Retoc fotogràfic

 • Xarxes socials

SORTIDA FINAL DE CURS

L'Art  de Parlar al MNAC

 • Activitat que utilitza l’obra d’art com eina educativa i de mediació per aprendre a mirar, a pensar i a comunicar-se, a través de l’experiència que suposa explorar i debatre col·lectivament sobre una obra d’art de forma lliure.

 • L’alumne triarà una obra amb la qual s’identifiqui i s’haurà de fotografiar amb ella, fer una foto a la cartel.la per tenir la informació i poder iniciar un treball posterior, com pot ser escriure un petit text que expliqui perquè aquesta obra parla d’ell o ella o fer una presentació als seus companys de l’obra triada: