PRESENTACIÓ

"Són trets fonamentals de la identitat del centre l’atenció a la diversitat, l’atenció a individualitat i la qualitat acadèmica"

Som un Centre de Formació d’Adults depenent del Departament d’ensenyament.

 

L’educació d’adults comprèn les activitats d’aprenentatge que, en el marc d’aprendre al llarg de tota la vida, permeten que les persones adultes desenvolupin les capacitats, enriqueixin els coneixements i millorin les competències tècniques i professionals. Això fa que hi participin persones amb objectius diferents, com poden ser obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els coneixements.

 

Són trets fonamentals de la identitat del centre l’atenció a la diversitat, l’atenció a la individualitat i la qualitat acadèmica. El treball personal i en grup, la formació integradora i una educació participativa i oberta ens permeten, en definitiva, garantir que els nostres alumnes “aprenen a aprendre” que no deixa de ser la millor de les maneres de defensar l’educació al llarg de la vida. 

INSTAL·LACIONS

Edifici
Edifici
Castella
Castella
Aula informàtica
Aula informàtica
Aula
Aula
Aula informàtica II
Aula informàtica II
CFA Rius i Taulet
CFA Rius i Taulet
Consergeria
Consergeria
Entrada
Entrada